Hlavicka

ZŠ Střelice - čtvrťáci na cestě za poznáním historie – Praha

Výlety do historie pokračovaly na konci dubna cestou do Prahy. Původní plán - "Praha Karla IV. a Rudolfa II." - vzal za své už při odjezdu autobusu ze Střelic, neboť se rozpršelo a déšť neustal ani po celou dobu pobytu v hlavním městě. Navštívili jsme jiná, ale také zajímavá místa, která měla k oběma panovníkům vztah. Podle ohlasů dětí, je nejvíce zaujala návštěva Katedrály svatého Víta, jejíž výstavbu začal Karel IV., a která byla dokončena až na počátku 20. století, Kaple svatého Václava, královská oratoř, náhrobek Jana Nepomuckého, Zlatá brána, vitrážové okno Alfonse Muchy... Ve Starém královském paláci si děti prohlédly prostory, kde zasedal zemský sněm a místo uložení českých zemských desk, do kterých se zapisovaly změny držav šlechtických statků. Zaujal je zde také Vladislavský sál - místo rytířských turnajů, korunovací českých králů a inaugurací prezidentů. Pod sálem se nacházejí rozsáhlé prostory, do kterých je situována expozice "Příběh pražského hradu".

Zdálo se, že prší již méně a tak jsme vyšli do exteriérů. Zeptejte se dětí, jak Zlatá ulička přišla ke svému jménu. Po klouzavých starých zámeckých schodech jsme se přesunuli do areálu Valdštejnského paláce a přilehlé zahrady, z níž je jeden z nejhezčích pohledů na Pražský hrad. Procházeli jsme se mezi sochami Adriana de Vriese, dvorního sochaře Rudolfa II. Zahrada je osazena pouze kopiemi. Originály - stejně jako větší část sbírky Rudolfa II. - byly na konci 30i leté války odvezeny do Švédska - na žádost královny Kristýny. Poté následoval výstup na Petřín. Přes Malostranské náměstí, Nerudovu ulici, Petřínské terasy, rozhlednu až k bludišti. Z něj se co chvíli ozývaly salvy smíchu.... A pak už jen najít cestu k autubusu, zaparkovaném u největšího stadionu na světě ....

P.S. Chtěl bych zde vyslovit obdiv nad organizací výletů stran obou třídních učitelek a jejich odvahou vydat se s dětmi do tisícíhlavého davu ...

Mgr. Tomáš Berkovec

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg


Aktualizováno: 26.06.2019 22:57:40
Aktualizoval: Dubčák Radim