Hlavicka

ZŠ - Úspěšní řešitelé olympiád

Zimní a část jarního období je v základní škole každoročně naplněno snahou učitelů a žáků o úspěšné změření znalostí a dovedností z humanitních a přírodovědných předmětů. K tomu slouží olympiády, kde místní kolo pořádá škola, a vítězové se potom zúčastňují následujícího okresního a krajského kola. Učitelé musí být fundovanými odborníky daného oboru, aby připravili místní kolo odpovídající vyšším požadavkům dalších kol. Žáci svou účastí získávají nadstandardní znalosti v daném oboru a rozvíjí si matematické myšlení a osobní vlastnosti jako houževnatost, trpělivost, cílevědomost, pracovitost a další. V okresních a krajských kolech společně soupeří žáci ze základních škol a ze stejných tříd víceletých gymnázií. O to více si ceníme úspěšných umístění našich žáků, která jsou prozatím ve školním roce 2012/2013 následující:

JMÉNO

ROČNÍK

UMÍSTĚNÍ

OKRESNÍ KOLA

 

POČET ÚČASTNÍKŮ

Šimon Jáger

7.

2. místo

biologie

postupuje do krajského kola

31

Kristýna Dostálová

8.

5. místo

biologie

za třemi žáky z gymnázií

30

Regina Dervišoská

8.

6. místo

biologie

30

Adam Pech

7.

18. místo

biologie

 

31

David Rejda

9.

3. místo

zeměpis

za dvěma žáky z gymnázií

26

Adam Pech

7.

5. místo

zeměpis

26

Jan Rozsíval

6.

16. místo

zeměpis

 

22

Linda Koshi

9.

5. místo

český jazyk

za 2 ž. z gymnázií

49

David Rejda

9.

12. místo

chemie

za osmi žáky z gymnázií

29

Jakub Sadílek

9.

19. místo

chemie

29

Michaela Bartoňková

7.

16. místo

anglický jazyk

 

20

Dagmar Eckertová

9.

13. místo

anglický jazyk

 

20

Terezie Brzobohatá

9.

47. místo

dějepis

 

62

 

 

 

ŠKOLNÍ KOLA

 

 

Matěj Perna

6.

1. místo

MATEMATICKÝ "Klokan" kategorie Benjamín

29

Šimon Lukavský

6.

2. místo

29

Jan Rozsíval

6.

3. místo

29

Stella Ferencová

7.B

1. místo

MATEMATICKÝ "Klokan" kategorie Benjamín

19

Vít Dvořák

7.B

2. místo

19

Adam Pech

7.B

3. místo

19

Eliška Benešová

8.

1. místo

MATEMATICKÝ "Klokan"                kategorie Kadet

55

Tadeáš Perna

9.

2. místo

55

Anežka Vašulínová

8.

3.-4. místo

55

David Rejda

9.

3.-4. místo

55

Andrea Zahradníková

8.

1. místo

Matematická Pythagoriáda

30

Barbora Smutná

8.

2. místo

30

Petr Buček

8.

3. místo

30

           

Všem úspěšným děkuji za vzornou reprezentaci školy, za zodpovědný přístup ke školní práci a přeji jim hodně chuti a dobrých pocitů z objevování nových poznatků.

Helena Fialová, ředitelka

Aktualizováno: 01.05.2013 20:48:09
Aktualizoval: Dubčák Radim