Hlavicka

ZŠ - Úspěchy Stely Klevetové

Budete-li si za deset let kupovat nějakou knížku, podívejte se na jméno ilustrátora. Možná tam bude napsáno Stela Klevetová. Tuto osobu můžeme ve škole často vidět skloněnou nad papírem, kterak dává průchod svému výtvarnému nadání. A nezůstalo jen u kreslení v hodinách výtvarné výchovy i leckterých ostatních. Stela se v letošním roce zúčastnila několika soutěží, v nichž mimořádně uspěla.

V soutěži Tvořím, tedy jsem, kterou vyhlásila MAS Bobrava, Stela zvítězila v kategorii komiks. Porotu zaujala svým příběhem o nevhodném chování mladých lidí na internetu.

Výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže vyhlašuje Sdružení hasičů. Stela se svým obrazem skončila v okresním kole na 2. místě.

A ještě jednou komiks a ještě jednou vítězství. Tentokrát v soutěži pořádané Policií ČR. Má název Bezpečně v kyberprostoru a znovu se jedná o téma bezpečného pohybu na internetu. Stela byla opět se svým příběhem představeným v podobě komiksu nejúspěšnější.

Stela Klevetová letos opouští naši školu s výbornými výsledky a s několika oceněními. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů ve studiu na umělecké střední škole i v samotné tvůrčí činnosti.

Za poslední rok jsme zjistili, že bez umění je svět tak nějak neúplný. Tak ať se daří!

Aleš Kadlec
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg

Aktualizováno: 17.06.2021 22:52:25
Aktualizoval: Dubčák Radim