Hlavicka

ZŠ - Úspěch našich žáků v BIO

Letošní zvláštní školní rok nepřál hromadným akcím ani školním soutěžím. I přesto se některé soutěže uskutečnily alespoň distančním způsobem. Jednou z nich byla i biologická olympiáda.
Organizátoři BIO připravili celý letošní ročník v online prostoru. Na soutěžící čekal test na téma Život ve vodě, poznávání organismů i laboratorní práce, kterou tentokrát děti vypracovávaly doma.
Školní kolo se uskutečnilo na konci března, krajské kolo pak 1. května. Školního kola se zúčastnilo celkem 15 žáků ve dvou kategoriích.
Mezi osmáky a deváťáky zvítězil opět Vojtěch Bezoušek z 9.B. Vojta naši školu reprezentoval i v krajském kole, kde obsadil mezi devadesátkou svých vrstevníků z celé jižní Moravy výborné 28. místo. Blahopřeji a přeji hodně úspěchů na střední škole.
A jak si vedli šesťáci a sedmáci? Školní kolo suverénně opanoval Albert Berkovec ze 6.A před Julií Čaganovou, Adélou Škárkovou (obě 7.B) a Julií Sázavskou ze 6.A.
Bertík se v krajském kole umístil na vynikajícím třetím místě (z 80 soutěžících) s výborným bodovým výsledkem a byl proto pozván na prázdninové čtrnáctidenní soustředění Běstvinka v Pardubickém kraji.
Že nevíte, co to Běstvinka je?
Běstvinka je odborné soustředění pro řešitele chemické olympiády kategorie D a biologické olympiáda kategorií C a D, konané v malebném podhůří Železných hor. Účastníci na něm během dvou týdnů proniknou pod vedením zkušených vysokoškolských lektorů hluboko do tajemství přírodních věd. Mimo velkého množství přednášek a experimentů je také čeká zábavný program s celotáborovými hrami, sportem a výlety do přírody. Organizátory tábora jsou Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy spolu s Vysokou školou chemicko-technologickou.
Přeji tedy Bertíkovi spoustu nových zážitků, získání nových dovedností a znalostí a poznání nových kamarádů.
Všem žákům, kteří se Biologické olympiády zúčastnili, děkuji za jejich snahu, práci a čas, který jí věnovali. Přeji všem žákům krásné a zasloužené prázdniny, nejlépe strávené v přírodě, a také poznání nových krásných míst naší republiky nebo okolních zemí.
Lenka Benešová

Aktualizováno: 01.07.2021 00:23:53
Aktualizoval: Dubčák Radim