Hlavicka

ZŠ - Údolí kostí aneb Jak se žilo v pravěku

Těžké podmínky života našich dávných předků si v úterý 27. září vyzkoušeli žáci obou sedmých tříd, kteří se zúčastnili terénního výukového programu Údolí kostí v jižní části Moravského krasu. Ten pro nás připravilo jedno z pracovišť brněnské Lipky - Rychta Krásensko. Pod vedením zkušených lektorů jsme prošli okolí Ochozu u Brna, oblast řeky Říčky, prolezli jsme jeskyně Švédův stůl, Netopýrku a Pekárnu a dozvěděli jsme se spoustu informací o životě lovců sobů a koní, kteří v těchto jeskyních kdysi žili. Vyzkoušeli jsme si například, jak se dělají kamenné nástroje z pazourku, sekat kamennou sekerou, střílet z luku či házet vrhačem oštěpů. Také jsme ochutnali dřínky a dověděli se o zvláštnostech vodního režimu v krasových oblastech - proč se voda někdy ztrácí a někdy naopak vyvěrá ze země. O tom, že s sebou nese různý materiál včetně jílu, jsme se přesvědčili na dně prolézaných jeskyní. Naše oblečení bylo toho důkazem. A tak jsme se sice špinaví, někteří více jiní méně, vraceli domů, zato jsme si s sebou odnášeli spoustu nových zážitků. A protože i počasí nám velmi přálo a sluníčko na nás celý den svítilo, prožili jsme krásný den v přírodě.
Lenka Benešová


01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg

Aktualizováno: 29.09.2016 22:08:34
Aktualizoval: Dubčák Radim