Hlavicka

ZŠ Střelice - čtvrťáci na cestě za poznáním historie – Velká Morava

Třídní učitelky Mgr. Marcela Bezoušková a Mgr. Eva Buchníčková dostaly nápad ukázat dětem místa, o kterých se učí ve vlastivědě. Jedním z velkých témat učiva je období Velké Moravy. Centrum tohoto útvaru se nachází asi hodinu jízdy od Střelic. Cesta se uskutečnila 4. dubna. První zastávkou byly Mikulčice. Místo, kudy procházela Hedvábná stezka, bylo schováno uprostřed spleti slepých ramen řeky Moravy. Zdejší průvodce nás seznámil s historií tohoto místa a Velké Moravy. Zavedl nás k základům velkomoravského kostela i s okolními pohřebišti, tak, jak je prozkoumali archeologové. Prošli jsme areálem, kde se nacházejí půdorysy ať už knížecího paláce či dalších církevních staveb. K jedinému stojícímu velkomoravskému kostelíku v Kopčanech (dnes se nachází na levém břehu řeky Moravy na Slovensku) nebyl přístup možný, neboť most k němu bude hotov až v letních měsících. Vysvětlili jsme si, jak asi vypadalo a fungovalo opevnění sídla, ve kterém bydlelo až 2 tisíce lidí. Další - krátkou a větrnou zastávkou bylo Uherské Hradiště. Na výšině zvané "Sady" měl jeden z bratrů - Metoděj - zřídit klášter, kde se jeho žáci učili slovanské liturgii a písmu hlaholici. Aby žáci získali představu o tom, jak se v období Velké Moravy žilo, navštívili jsme archeoskanzen v Modré. Postavili zde repliky knížecího paláce, obydlí klenotníka, klasické polozemnice či hrnčířské pece. Příjemným zpestřením bylo nahlédnutí pod hladinu rybníka v Živé vodě a seznámení se s jeho obyvateli (sumec, kapr, štika).
Mgr. Tomáš Berkovec
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg

Aktualizováno: 26.06.2019 22:53:59
Aktualizoval: Dubčák Radim