Hlavicka

ZŠ - Saturnálie a pocta Vánocům

Podle dostupných pramenů byly Saturnálie starořímskými svátky slunovratu plné bujarého veselí a nevázanosti. Otroci byli postaveni na roveň svým pánům, ustal provoz státních úřadů a škol. Tak i u nás ve škole se poslední školní den v roce 2019 nesl ve znamení bujarého veselí. Zvláště to platí pro společnou akci našich nejmladších a nejstarších žáků. Prvňáci byli postaveni na roveň deváťákům a prožili se svými patrony příjemné dopoledne. Ti starší připravili pro prvňáky několik soutěží v tělocvičně a ti malí si pak se svými patrony vyrobili vánoční ozdoby. A protože Ježíšek nestíhá a občas zanechává už dopředu nějaké dárky, nikdo neodcházel ze školy úplně s prázdnou. Prázdná a ztichlá ale zůstala odpoledne škola, když se poslední žáci odebrali na zasloužené vánoční prázdniny. A tak se můžeme od školních saturnálií přesunout k jiné, podstatně klidnější formě oslavy vánočního času.

Možná právě ten fakt, že mají Vánoce tolik možných podob, z nich činí nejoblíbenější svátky v roce. Jsou výsledkem mnoha kořenů a tradic, které dohromady dávají náš prožitek ve 21. století. Ježíš z Betléma, saturnálie z Říma, jmelí od Keltů, stromek sned z německých legend, kapr z Třeboně, pokrmy z tradiční české kuchyně a snad i ten červený Santa Claus z Ameriky. Zvyky pocházející ze středověku i novodobé obléhání hypermarketů. Vyberme si a oslavme Vánoce podle své chuti a přesvědčení.

Učitelé Základní školy Střelice přejí dětem hezké prázdniny a všem školou povinným i nepovinným příjemné prožití Vánoc a hodně štěstí, úspěchů a spokojenosti v novém roce.
Aleš Kadlec

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg

Aktualizováno: 05.01.2020 16:35:24
Aktualizoval: Dubčák Radim