Hlavicka

ZŠ - Režim stravování od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

v souladu s nařízení MŠMT během mimořádných opatření se mění režim stravování v naší škole. Začne platit od pondělí 30. 11. 2020. Žáci I. stupně budou obědvat ve školní jídelně od 11 - 12:40 hodin podle rozpisu tak, aby byla dodržena homogenita tříd a ročníků. Oběd se bude skládat jako normálně z polévky, hlavního jídla a nápoje.

Žáci II. stupně budou obědvat dle rozpisu od 12:30 - 13:30 hodin ve svých kmenových třídách. Doba oběda se bude řídit jejich obědovou přestávkou podle rozvrhu hodin vyučování. Po ukončení hodiny si děti vydesinfikují místo, dva žáci donesou přepravku s obědy v menuboxech. Po jídle menubox vyčistí od zbytků do připravené nádoby a uloží zpět do přepravky, která bude odnesena zpět do školní kuchyně. Oběd bude bohužel bez polévky a nápoje. Cenu oběda účetně nelze dělit na polévku, nápoj a hlavní jídlo. Místo toho vám škola zaplatí menuboxy z provozních nákladů. Nápoj na celý den si musí žáci donést z domu.

Žáci na distanční výuce mají možnost si přijít do školní kuchyně pro oběd, který jim bude vydán do jídlonosiče, tedy i s polévkou. Vzhledem k tomu, že tento systém je pro naši kuchyni hygienicky i provozně velmi náročný, není možné vyhovět 100% strávníků. Zájemci z distanční výuky jsou automaticky z obědů odhlášeni. Pokud mají zájem o stravu, musí se nahlásit elektronicky nejméně den předem do 14 hodin. Obědy jim budou vydávány pouze do čistě umytých jídlonosičů u bočního vchodu do školní kuchyně v době od 11 - 11:30 hodin.

Upozornění
Není žádoucí, aby se odnášení obědů stalo pro děti místem shlukování velkých skupin, pořádání různých aktivit a podobně.

 

Ve Střelicích dne 26. 11. 2020
Mgr. Helena Fialová, ředitelka školy


Aktualizováno: 26.11.2020 11:42:10
Aktualizoval: Dubčák Radim