Hlavicka

ZŠ - Pohádkový ples ZŠ Střelice 2020

„Představ si, že v kapse oříšek máš" .... se ozvalo v sokolovně v pátek 24. ledna v půl deváté večer a dvanáct párů deváťáků vykročilo napříč sálem, aby jako obvykle zahájilo školní ples slavnostní polonézou a připravilo tak nezapomenutelný zážitek všem přihlížejícím. A protože letošní školní ples byl už dvacátý šestý v pořadí, je jasné, že mnozí rodiče zavzpomínali na své taneční vystoupení před ......... jak je to najednou dávno! Zkusme teď pomyslně rozlousknout své tři oříšky. Co v nich najdeme? Rozlouskneme první, vrátíme se zpět o 15 let a objeví se obleček pro miminko. Rozlouskneme druhý, vrátíme se do září před 9 lety a vytáhneme novou školní brašnu, pouzdro a přezůvky. Rozlouskneme třetí ..... a vidíme mladé muže a dámy v nádherných šatech, kterak nahlížejí do světa dospělých. Emotivní zážitek z úvodu plesu pak dovršila chvíle, kdy za zvuku písně Nádherná tančili rodiče se svými dětmi. Vážení rodičové, jestliže se vám zdá, že ono nahlížení do světa dospělých probíhá někdy i jinými cestami, než se vám zdá vhodné, nezoufejte. Těch pomyslných oříšků budete ještě se svými dětmi otvírat mnohem víc a budete je doprovázet při dalších důležitých životních okamžicích.

Letošní ples ZŠ Střelice pořádal, jako je už obvyklé v posledních deseti letech, zkušený tým Sdružení rodičů a přátel. Přípravě a organizaci plesu věnovali mnoho času a energie, za což jim patří velký dík. K tanci hrála zlínská kapela Kosovci, k dispozici byl bar i stánek s míchanými nápoji a pokud se chtěl někdo inspirovat k vrcholným výkonům na parketu, mohl zhlédnout dvě taneční vystoupení mistrovského páru. Zvláštní poděkování patří také mnoha sponzorům, díky kterým se v bohaté tombole objevilo více než 400 větších či menších cen.

Pohádkový ples, jehož hlavními hosty byly rodiny tančících deváťáků, se postupně směrem k půlnoci přeměnil bez kouzel a čarodějů v plesovou zábavu, kterou ocenili dospělí návštěvníci. Skupina Kosovci hrála až do pozdních nočních hodin.

Popřejme žactvu devátých tříd, aby návrat z pohádky do reality proběhl v pořádku a aby na kouzelné oříšky v praxi spoléhali co nejméně. Protože „vše stát se smí jen třikrát", jak se zpívá v oné písničce. A to není mnoho. Tak s nimi raději šetřme. Přejeme krásný pohádkový rok.

Aleš Kadlec, ZŠ Střelice

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg 51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg 56.jpg 57.jpg

Aktualizováno: 27.01.2020 22:19:45
Aktualizoval: Dubčák Radim