Hlavicka

ZŠ - Olympiáda v českém jazyce

Každý rok se naše škola zapojuje do Olympiády v českém jazyce. Letošní školní kolo suverénně vyhrála Veronika Tomšů, žákyně 8. A. Bylo to docela překvapivé, protože většinou vítězí žáci 9. ročníku. Ale tato olympiáda je o něčem jiném než o probraném učivu, jsou tam úkoly jiného charakteru. Například: Vypište z následujících slov ta, pro která platí, že přidáním předpony ne- nevznikne slovo opačného významu: skladný, škodný, mocenský, vkusný, rudný. A jsou tam daleko zapeklitější úkoly. O vítězích pak ještě rozhoduje slohová práce na zadané téma. Naše Veronika se pak neztratila ani v okresním kole, kde obsadila krásné 2. místo.

Aktualizováno: 07.09.2021 22:38:45
Aktualizoval: Dubčák Radim