Hlavicka

ZŠ - Nácvik první pomoci s Červeným křížem

Ve čtvrtek 22. 9. se žáci 5. a 8. ročníku zúčastnili výukového programu Českého červeného kříže zaměřeného na nácvik první pomoci a chování při dopravních nehodách. První hodinu byli do tajů první pomoci zasvěceni teoreticky a v dalších hodinách pak proběhla praktická výuka. S pomocí zkušených instruktorů si nacvičili, jak se mají chovat při zástavě srdeční činnosti, při tepenném krvácení z různých končetin, či jak uložit zraněného do zotavovací polohy. Na jednom ze stanovišť si děti vyzkoušely chování při dopravní nehodě - kdy obléknout reflexní vestu, jak složit a kam umístit výstražný trojúhelník a jak pomoci zraněným spolucestujícím. Dopoledne uteklo jako voda a děti si s sebou domů odnesly nové informace a dovednosti. Doufáme, že se v běžném životě nedostanou do situace, kdy by je musely použít. A pokud ano, tak snad budou vědět, jak se mají zachovat.
Lenka Benešová, Monika Pernová

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg

Aktualizováno: 27.09.2016 23:01:47
Aktualizoval: Dubčák Radim