Hlavicka

ZŠ - Mikulášská nadílka

Nejoblíbenější českou pohádkou posledních let je Anděl Páně. Snad proto, že odpovídá českému pohledu na život. Dobro a zlo jdou totiž často ruku v ruce, zdánlivě jsou od sebe rozeznatelné, ale ve finále to může být klidně naopak. Příkladů z dějin bychom mohli uvést nespočet. Češi jsou schopni tyto protiklady a paradoxy brát s nadhledem a humorem. Trochu se bát a trochu se smát. A doufat, že někdo moudrý a všehoznalý nakonec vše rozhodne ke spokojenosti všech. A tak slavíme svátek svatého Mikuláše ve společnosti andělů a čertů, kteří doprovázejí Mikuláše na jeho obdarovávací misi.

U nás ve škole se této mise jako každý rok chopili deváťáci, kteří postupně navštívili všechny třídy. Žactvo tuto váženou delegaci už s napětím očekávalo, v některých třídách i s písničkou či básničkou. Pokud tu byla řeč o příkladech z dějin, tak víme, že o našich hříších vždy věděli ti v nebi i ti v pekle. Nedá se nic dělat, čerti jsou vždy aktivnější než andělé, a tak cesta do pekla bývá rychlejší. Zlobivcům se většinou nedařilo někam se ukrýt a už to často vypadalo černě, ale Mikulášova amnestie nakonec vše vyřešila a nějaká ta odměna se našla i pro ty méně poslušné.

Celý den se ve škole nesl v duchu této staré tradice, zvlášť děti na prvním stupni probíraly mikulášskou tématiku ze všech stran. A pokud se někde přece jen vyskytla špetka pochybnosti, či dokonce slzička strachu, je to v pořádku. Všechny tyto pocity k lidskému životu patří. Musíme se naučit je ovládat a v pravý čas je vyjadřovat. Proto si važme naší staročeské tradice, berme ji s nadhledem a humorem. Jako pohádku Anděl Páně.

Na shledanou, vážená mikulášská trojice. Pozdravujte v nebi i v pekle a přijďte zase za rok. A užívejte svatý adventní čas.

Aleš Kadlec

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg 51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg 56.jpg 57.jpg 58.jpg 59.jpg 60.jpg 61.jpg 62.jpg 63.jpg 64.jpg 65.jpg 66.jpg 67.jpg 68.jpg 69.jpg 70.jpg 71.jpg

Aktualizováno: 08.12.2019 23:45:45
Aktualizoval: Dubčák Radim