Hlavicka

ZŠ - Koncert pro spolužáky

Jednou za rok se tělocvična naší školy stane improvizovaným koncertním sálem. Předvést se svým spolužákům přijdou žáci, žákyně a učitelé Základní umělecké školy ve Střelicích, kteří si každoročně připraví hodinový program ze svého bohatého repertoáru. Mnozí diváci v sále pak konečně pochopí, proč se jejich spolužáci celý rok tahají s rozměrnými hudebními nástroji, a mnohdy se i podiví tomu, že tento či onen nenápadně vypadající žáček to najednou před publikem rozbalí na housle, flétnu či saxofon. A protože se na střelické ZUŠce hraje v rozličných seskupeních, stává se muzika zábavnější pro hráče i posluchače. Sál tělocvičny tak svými vystoupeními roztleskaly soubory Havana band nebo Tutti Fluti a když se do toho opřela Grupa, bylo o úspěch postaráno. Při závěrečné skladbě Rock Around the Clock sice nelétaly sálem židle jako v padesátých létech minulého století, ale potlesk posluchačů byl silný a upřímný. Děkujeme učitelům ZUŠ za přípravu tohoto vystoupení a těšíme se na příští setkání.

Aleš Kadlec

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg

Aktualizováno: 17.05.2019 22:05:30
Aktualizoval: Dubčák Radim