Hlavicka

ZŠ - Kdo navštěvoval školy devět let …

Kdo byl navštěvoval školy po deset let, ten může toho s pokojným svědomím zanechati, neb ona jest to práce nadmíru těžká a ne tuze vážená. Tak pravil Martin Luther na počátku 16. století, a protože jeho sochy pořád ještě někde stojí, můžeme bez obav tento citát použít i dnes.

Dnes jest naší mládeži zákonem povinováno navštěvovati školu základní pouhých devět let, ale s pokojným svědomím toho zanechati nemohou, neb je čeká další vzdělávací proces na školách zvaných střední.

Letošní školní rok se zapíše do dějin jako naprosto mimořádný. Zatímco za časů Martina Luthera ohrožovaly Evropu morové epidemie, letos nás překvapil Covid-19. Zamotal hlavu všem školou povinným od pana ministra po výchovné ústavy všech typů. Leckterá zaběhnutá tradice musela ustoupit vládním nařízením. Ani závěr školního roku se tedy neodehrál podle vžitých zvyklostí. Sešli jsme se na školním hřišti, když nám počasí milostivě umožnilo strávit hodinu venku bez deštníků. Rozloučení deváťáků bylo letos skromnější, ale při závěrečné písničce se někteří marně slzám bránili jako každý rok. Prvňáci, kteří se rozloučili se svými patrony, snad prožijí příští školní rok v klidnějším režimu, stejně jako jejich starší spolužáci.

A deváťáci? Zvládli letošní rok se ctí, a když dnes odcházeli naposled ze školy domů, mohli všichni odejít s dobrým pocitem, že jsou zapsáni na některé ze středních škol. Přejme jim hezké prázdniny a šťastné vykročení do nové životní etapy.

Snad o něco vzdělanější letos opouštějí naši školu tito žáci:

9.A - Daniel Benáček, Šimon Chytrý, Patrik Paszkowski, Neo Pracný, Miroslav Soldán, Filip Vávra, Natálie Blatná, Klára Havlíčková, Pavla Humlíčková, Nikol Karasová, Anna Rychnovská, Kristýna Švestková, Anh Phuong Tran, Tereza Ulbrichová.

9.B - Khitab Hassani, Marek Jahoda, Petr Kroutil, Filip Liška, Jan Mrázek, Michal Netík, Filip Ruschka, Adam Staněk, Martin Švestka, Daniel Vališ, David Vejrosta, Žaneta Blažejová, Aneta Doležalová, Safia Hassani, Marie Kokorská, Jana Nosová, Nela Ulbrichová, Laura Vianaová, Eliška Zadáková.

Ostatní žactvo rádi po příjemně prožitých prázdninách přivítáme ve školních třídách.

Aleš Kadlec

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg

Aktualizováno: 26.06.2020 23:14:15
Aktualizoval: Dubčák Radim