Hlavicka

ZŠ - Je to neuvěřitelné, ale půl roku je pryč

V neustálém kolotoči izolací, testů, karantén, absencí a dalších doprovodných jevů doby covidové si člověk ani nevšimne, že uběhla polovina letošního školního roku. Pro mnohé žáky to byl čas, kdy po dvou letech opět strávili dobu svého povinného vzdělávání v prostorách školy, jiní ale až příliš často pendlovali mezi školou, nemocí a karanténou. Přes všechny překážky jsme bez zavření školy úspěšně dokončili první pololetí. Na přiložených fotkách můžeme vidět žactvo šestých a sedmých tříd. Lze na nich pozorovat radost z výsledků, zvědavý pohled na spolužákovo vysvědčení nebo vzájemné porovnávání známek. Je přirozené, že se před objektiv fotoaparátu stavěli spíše ti, kteří byli se svými výsledky spokojeni. Ne každý si zaslouží gratulaci k výborným výsledkům, ale velká většina žáků si zaslouží pochvalu za to, že se snažili ve vyučování odevzdávat co nejlepší výkony. Popřejme všem, aby do druhého pololetí nastoupili s čistým štítem a s odhodláním pracovat tak, jak nejlépe dovedou. Popřejme všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy, aby druhé pololetí bylo po všech stránkách příznivější než letošní první polovina. Popřejme všem hodně zdraví a klidu. Vzhůru do února.

Aleš Kadlec

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg

 


Aktualizováno: 05.02.2022 19:51:48
Aktualizoval: Dubčák Radim