Hlavicka

ZŠ - 7. A na Petrově

Alespoň v období adventu a Vánoc by kroky každého člověka měly zamířit do kostela. 7. A se proto vypravila na komentovanou prohlídku brněnského Petrova. Sváteční výzdoba se v chrámu teprve chystala, Ježíšek v jesličkách ještě neležel, ale katedrálu si žáci prohlédli dopodrobna, dozvěděli se o jejím významu v dějinách i dnes, architektonickém vývoji, seznámili se s životy světců a s mnoha dalšími zajímavostmi.

Odměna v podobě návštěvy vánočního trhu pak již jen završila příjemně strávené předvánoční dopoledne.

Eva Sázavská
01.jpg

Aktualizováno: 05.01.2020 16:49:32
Aktualizoval: Dubčák Radim