Hlavicka

Žloutenka

Sdělení Krajské hygienické stanice k přetrvávajícímu epidemickému výskytu virové hepatitidy typu A (infekční žloutenky) v Jihomoravském kraji.
Ukázka edukačního materiálu.

Aktualizováno: 14.12.2016 21:36:33
Aktualizoval: Dubčák Radim