Hlavicka

Zápis dětí do Mateřské školy ve Střelicích pro školní rok 2020/2021

Zápis bude organizován bez dětí a jejich zákonných zástupců přítomných ve škole takto:

1. Zákonný zástupce si vytiskne potřebné formuláře z webových stránek školy - zsms.streliceubrna.cz - „lišta nalevo" - mateřská škola - dokumenty:
    a) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
    b) Čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování

2. Přihlášky budou přijímány od 11. 5. - 16. 5. 2020

3. Zápis proběhne bez fyzické přítomnosti dětí i dospělých

4. Připravené materiály k zápisu lze doručit:
    a) Datovou schránkou; adresa DS školy je „euqmhwd"
    b) E-mailem s elektronickým podpisem
    c) S originálním podpisem do poštovní schránky základní školy nebo poštou na adresu: ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 585/2, 664 47 Střelice

5. K zápisu je třeba doručit:
    a) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
    b) Čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování
    c) Prostá kopie očkovacího průkazu
    d) Prostá kopie rodného listu

Ve školním roce 2020/2021 budou děti přijímány podle stanovených Kritérií pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou do konce měsíce května.

Mgr. Helena Fialová
ředitelka ZŠ a MŠ Střelice


Aktualizováno: 22.04.2020 10:21:21
Aktualizoval: Dubčák Radim