Hlavicka

Zaměstnanci

Učitelé

Sedící zleva:  Bohumír Veselý, Andrea Kašparová, Eva Sázavská, Monika Misáková, Lucie Urbánková, Monika Zatloukalová, Vendula Antošová, Jarmila Svobodová, Marcela Bezoušková

Stojící zleva: Aleš Kadlec, Vlasta Sokolová, Hana Buryšková, Dagmar Teplá, Lenka Benešová, Jiří Beneš, Helena Fialová, Sylva Hradečná, Eva Buchníčková, Gabriela Brychtová, Monika Pernová, Marek Holešovský, Vladislav Kučera

Na fotografii nejsou: Blanka Dalecká, Yvona Hájková, Veronika Šebeňová, Renata Bařinová, Zuzana Klimentová, Darja Wanke

jméno aprobace učí v roce 2019 - 2020
Mgr.Vendula Antošová ped. volného času Angličtina, Němčina
Bc. Renata Bařinová    vychovatelka ve školní družině
Mgr.Jiří Beneš M - Z zástupce ředitele, Zeměpis, Matematika
Mgr. Lenka Benešová Ch - P Přírodopis, Vých. ke zdraví,Chemie, Přírodovědný seminář;  třídní učitelka VIII.B
Mgr. Marcela Bezoušková spec. pedag. V.A třída
Mgr. Gabriela Brychtová I. stupeň I.A třída
Mgr. Eva Buchníčková I. stupeň V.B třída , Angličtina
Mgr. Hana Buryšková I. stupeň IV.B. třída
Mgr. Blanka Dalecká Č - Fr Čeština, Francouzština
Mgr. Helena Fialová I.stupeň - Hv ředitelka školy, Hudební výchova
Kateřina Greiffeneggová I. stupeň III.B třída
Yvona Hájková vychovatelství vedoucí vychovatelka ve školní družině, Tělesná výchova
Mgr. Marek Holešovský M - F Matematika, Fyzika ; třídní učitel IX.B
Ing. Sylva Hradečná Ch Matematika, Chemie, Fyzika
Mgr. Aleš Kadlec Č - D - Ov Čeština, Dějepis, Občanská výchova n; třídní učitel IX.A
Andrea Kašparová I. stupeň II.B třída
Mgr. Zuzana Klimentová A - Spec. pedagog. Angličtina ;  třídní učitelka VI.A
Vladislav Kučera trenér Tělesná výchova, Informatika, Sportovní hry, Pracovní činnosti
Mgr. Monika Misáková Rj - Ov IV.A třída
Mgr. Monika Pernová I.stupeň I.B třída
Mgr. Eva Sázavská D - ped. vol. času Výtv.vých., Děj., Multikult. vých.,Pč, Seminář spol. věd  ;třídní učitelka VII.A
Mgr. Vlasta Sokolová Č - D - R Čeština, Ruština, Dějepis, Mediální vých. ; třídní učitelka VII.B
Mgr. Jarmila Svobodová I.stupeň II.A třída
Mgr. Veronika Šebeňová I. stupeň III.A třída, Angličtina, Hudební výchova
Mgr. Hana Škodová I.stupeň Přípravná třída
Lucie Urbánková vychovatelství vychovatelka ve školní družině, Tv, Vv, Hv
Mgr. Bohumír Veselý Z - Ov Zeměpis, Angličtina, Tělesná výchova, Občanská výchova, Sportovní hry;  třídní učitel VIII.A
Bc. Darja Wanke vychovatelství vychovatelka ve školní družině
Mgr. Monika Zatloukalová M - A Angličtina, Matematika ; ; třídní učitelka VI.B

Aktualizováno: 02.12.2019 13:18:22
Aktualizoval: Dubčák Radim