Hlavicka

Základní informace

OZNÁMENÍ O STRAVOVÁNÍ V ZŠ a MŠ STŘELICE

Ceny stravného MŠ:
Přesnídávka -10,-Kč
Oběd - 20,-Kč / 21,-Kč pro děti dosahující 7. let věku v daném šk. roce
Svačina - 9,- Kč

Ceny stravného ZŠ:
7- 10 let 23,- Kč
11 - 14 let 25,-Kč
15 a více let 26,-Kč

Platba stravného:

Stravné je nutno uhradit do 15. dne vždy dopředu na následující měsíc!

Bezhotovostně       -        složenkou, kterou obdržíte každý měsíc k 15. dni v měsíci.

-          zálohově převodem na účet školy 181 702 932 / 0300. Vždy uveďte variabilní symbol dítěte.

-          lze zadat i trvalý příkaz:  MŠ - 700,-Kč / 740,-Kč, ZŠ – 420,-Kč/480,-Kč, uhradit do 10. dne na následující měsíc.

-          přeplatky se převádí no nového školního roku, nebo se  na žádost vrací na konci školního roku.


Odhlašování / přihlašování stravy:

Provádí se předchozí den do 14,00 hodin na www.strava.cz, číslo na jídelnu Střelice - 1824, uživatelské jméno – prijmeni.jmeno, heslo - dle data narození ve tvaru (DDMMRRRR). Podrobnější informace k používání služby strava.cz.

Na e-mail: jidelna@skolastrelice.cz

Na tel.: 547 239 261

Po svátcích a po víkendu do 7,00 daného dne.

Neodhlášenou stravu je možné si vyzvednout v 1. den nepřítomnosti dítěte v době: v MŠ od 11.30 – 11,45  a v ZŠ od 11.30 – 13.00 do vlastních nádob – ne do skla.

Příprava odpolední svačinky v MŠ probíhá až po výdeji oběda. Z tohoto důvodu nebude vydána, pouze zabalené potraviny, jako jogurt, koláč.

Nevyzvednutá strava je rozdělena mezi ostatní děti.

Zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěte ve školním zařízení odhlásit stravu.


01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg


Aktualizováno: 21.10.2018 16:35:12
Aktualizoval: Dubčák Radim