Hlavicka

Vzdělávací program

ŠVP pro I. stupeň a 8. a 9. ročník platný od 1. 9. 2019

ŠVP pro I. stupeň a 6. a 7. ročník platný od 1. 9. 2019


Do Školního vzdělávacího programu v plném znění je možné nahlédnout ve škole.

Školská rada zaujala kladné stanovisko ke školnímu vzdělávacímu programu.


Aktualizováno: 08.02.2020 11:17:24
Aktualizoval: Dubčák Radim