Hlavicka

Vyjádření zaměstnanců školní kuchyně k dotazníku žáků

30 % žáků vyhovuje strava zcela, více než 50 % téměř zcela tzn. Více než 80 % žáků stravování v současné podobě více méně vyhovuje.

S různorodostí nabídky jídel, je velmi spokojeno a spokojeno 85 % žáků.
Z hlediska výsledků průzkumu můžeme tedy konstatovat, že nabídka a úroveň nabízených jídel vyhovuje v drtivé většině strávníků.

Cílem nabídky školní jídelny bylo vždy připravovat jídla „ po domácku" z čerstvých surovin s absencí polotovarů, což se daří, i přes technické limity kuchyně a jejích prostor.
Tyto limity, nám již bohužel neumožňují přenést do nabídky návrh na výběr z vícero pokrmů.
Nabídka a cena jídel vychází ze stanoveného spotřebního koše a doporučené výživové dávky, kterou jsme vázáni se řídit a zahrnuje přesný pokyn, jak často a v jakém množství musíme podávat a pracovat s danými surovinami, např. nabídka ryb, luštěnin, sladkých jídel atd.
Množství jídla vychází opět ze zmiňovaného spotřebního koše a množství, je limitováno cenou a počtem strávníků.
K nabídce ovoce a zeleniny se snažíme přistupovat aktivně, aby naše děti vhodnou formou konzumovaly vitamíny v přirozené podobě.
O to více nás mrzí přístup některých našich žáků, kteří toto ovoce následně používají v rozporu s jeho určením a nacházíme jej vyhozené na zemi nejen v areálu školy, ale i jinde mimo školu.
U dochucení polévek přihlížíme k potřebám nejen větších žáků, ale i dětí prvního stupně a MŠ. Díky tomuto aspektu je pravdou, že chutě polévek nejsou tak výrazné.
Tuto skutečnost můžeme dořešit poskytnutím soli popř. pepře na stoly ve školní jídelně za předpokladu, že jej žáci budou využívat pouze k účelu používání.
K nabídce nápojů z hlediska průzkumu v podstatě není žádná výhrada.
Všechny zaměstankyně školní kuchyně mají jednotný cíl, spokojenost našich strávníků. V rámci technických a finančních možností se snažíme vždy o maximální výsledek.
Jsme velmi rády za zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníku a připraveny jednat o možných změnách, které budou v souladu s aktuálními možnostmi školní kuchyně.

Ve Střelicích 6.12. 2021

Petra Jahodová, DiS
vedoucí stravování


Aktualizováno: 08.12.2021 23:33:51
Aktualizoval: Dubčák Radim