Hlavicka

SRPZŠ - členská schůze

Pozvánka na řádnou členskou schůzi

Výbor spolku Sdružení rodičů a přátel školy základní školy Střelice tímto svolává řádnou členskou schůzi („členská schůze"), která se bude konat dne 14. 11. 2016 od 19:00 hodin v Základní škole Střelice, Komenského 2/585, 664 47 Střelice, ve sborovně.

Program členské schůze:

1. Zahájení členské schůze, volba zapisovatele
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba výboru spolku
4. Výroční zpráva o činnosti SPRZŠ za období 2015/2016
6. Výše a splatnost členského příspěvku
7. Úkoly
8. Závěr členské schůze


Aktualizováno: 25.10.2016 09:34:46
Aktualizoval: Dubčák Radim