Hlavicka

SPRZŠ - Pozvánka na řádnou členskou schůzi

Výbor spolku Sdružení rodičů a přátel školy základní školy Střelice tímto svolává řádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 20. 11. 2017 od 18:00 hodin v Základní škole Střelice, Komenského 2/585, 664 47 Střelice, v učebně 8.A (hudebna).
Program členské schůze:

1. Zahájení členské schůze, volba zapisovatele
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba výboru spolku
4. Výroční zpráva o činnosti SPRZŠ za období 2016/2017
6. Výše a splatnost členského příspěvku
7. Úkoly
8. Závěr členské schůze


Aktualizováno: 09.11.2017 08:34:02
Aktualizoval: Dubčák Radim