Hlavicka

Škola

Základní škola a Mateřská škola Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Komenského 2/585
664 47 Střelice
IZO: 600110508, IČO: 71011528
Tel.: 547239210, 547239387
E-mail: zss@volny.cz
www.zsms.streliceubrna.cz

Ředitelka školy: Mgr. Helena Fialová, mobil 721769584
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Jiří Beneš, mobil 602577483
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Zuzana Hloušková
Výchovná poradkyně: Ing. Sylva Hradečná, konzultační hodiny pro žáky a rodiče jsou v pondělí a čtvrtek 7.15 - 7.45 hodin.
Metodička prevence: Mgr. Blanka Dalecká, konzultační hodiny pro žáky a rodiče jsou v pondělí a v úterý 7.15 - 7.45 hodin.
Vedoucí školní jídelny: Petra Jahodová, telefon 547239261
Vedoucí provozních zaměstnanců, školník: Václav Konicar
Správce sportovní haly: Vladislav Kučera, telefon 723174973, (halu pronajímá Obec Střelice)

Zřizovatel

Obec Střelice
náměstí Svobody 111/1
664 47 Střelice

Zástupce zřizovatele:
PaedDr. Zdeněk Ondrášek, Tel.: 547239777, E-mail: strelice@streliceubrna.cz

 

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice a zahrnuje tyto součásti:
Základní škola, ulice Komenského 1. - 9. ročník kapacita 500 žáků
Mateřská škola, Školní 814/1 s kapacitou 84 žáků ve třech třídách
Mateřská škola, V Cihelně 690/6 s kapacitou 18 žáků v jedné třídě
Školní družina, ulice Komenského 585/2, 5 oddělení, kapacita 180 žáků
Školní jídelna, ulice Komenského585/2, kapacita 450 stravovaných
Školní výdejny, stravy v obou budovách MŠ
Základní škola je součástí střediskové obce, kam se sjíždějí žáci z okolních obcí, Radostic, Troubska, Omic, Popůvek a Prštic. Ve Střelicích je zavedena doprava IDS, žáci přijíždí do školy autobusem nebo vlakem. Na železniční zastávce Střelice horní se nachází železniční uzel směr Brno Jihlava a Brno Znojmo.

Stručná charakteristika školy

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Celkově je učební program sestaven tak, aby žák ZŠ měl možnost se seznámit v rozumné míře se všemi obory. Nikdo předem neví, jaký talent či zájem v kom dřímá. Ze školy by měla vycházet všestranně harmonicky rozvinutá osobnost, ne specialista. Škola dává žákům (rodičům) možnost volby ve volitelných předmětech do naplněnosti tříd, nepovinných předmětech a kroužcích.Aktualizováno: 18.10.2018 21:45:32
Aktualizoval: Dubčák Radim