Hlavicka

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ StřeliceObec Střelice v období 10/2014 - 4/2015 zrekonstruovala plochu školního hřiště u základní školy s finanční podporou operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, v rámci oblasti podpory - 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel, zaměřené na podporu školství a volnočasových aktivit a revitalizaci významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit. Na projekt Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice byla poskytnuta dotace ve výši 5 630 832 Kč.


Projekt je zaměřen na splnění specifických cílů ve výzvě ROP JV ze dne 17. 12. 2012:
1. Hospodářské oživení venkovských sídel prostřednictvím nových aktivit.
2. Zvyšuje estetičnost a kvalitu venkovského prostředí v regionu.
3. Zvyšuje kvalitu, úrovně a dostupnost služeb občanské vybavenosti.
4. Zastavení trendu vysídlování venkovských oblastí.

 

Realizací tohoto projektu jsou zcela naplněny cíle projektu:
1. Je zajištěno kvalitní venkovní sportoviště pro výuku žáků ZŠ a MŠ Střelice, s využitím pro další školy a sportovní oddíly.
2. Využití venkovního hřiště pro volnočasové aktivity je optimalizované.
3. Sportovní areál vznikl revitalizací stávajícího hřiště.

Občané obce Střelice i okolních obcí a zejména žáci základní školy získaly moderní, dlouho chybějící sportoviště, které je volně přístupné po celý den a lze na něm trénovat, závodit, nebo jen tak trávit volný čas v pohybu.


Aktualizováno: 11.08.2016 11:22:17
Aktualizoval: Dubčák Radim