Hlavicka

Provoz školy od 17. 5. 2021

Informace k provozu ZŠ a MŠ Střelice od 17. 5. 2021


Na základních školách na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací.

Ve školních družinách je provoz v běžném režimu.

Testování u žáků 1. stupně ZŠ se provádí jedenkrát týdně. V ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. (Pokud přijde do školy ve středu, otestuje se a dále až v pondělí.)

Není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

Ve Střelicích dne 11. 5. 2021,
Mgr. Helena Fialová, ředitelka školy

Aktualizováno: 12.05.2021 11:20:52
Aktualizoval: Dubčák Radim