Hlavicka

Provoz školy od 10. 5. 2021

informace k provozu školy platné od pondělí 10. 5. 2021

pro II. stupeň zš

 

1. V lichém týdnu od 10. - 14. 5. 2021 se budou vzdělávat prezenčně ve škole žáci 6. A, 6.B, 7.A, 7.B. V   sudém týdnu od 17. - 21. 5. 2021 se budou vzdělávat prezenčně ve škole žáci 8. A, 8.B, 9.A, 9.B třídy.

2. Výuka bude probíhat v neměnných učebnách, s výjimkou výuky jazyků, kdy je ročník dělen na tři skupiny.

3. Tělesná výchova bude probíhat dle počasí na hřišti za školou, nebo formou procházky. Ročníky se nebudou dělit na chlapce a děvčata. Tepláky a tričko ke sportování si žáci umístí v soukromé skříňce na chodbě. Při procházce musí mít děti roušku, při sportování na hřišti ji vyžadovat nebudeme.

4. Taktéž si žáci přinesou do školy výtvarné potřeby.

TESTOVÁNÍ:

- Vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno žáci počkají před školou na svého učitele z 1. vyučovací hodiny, který je v 7:50 hodin odvede do testovací učebny. Pokud dojíždějící přijedou později, budou dbát pokynů uklízeček u vchodu do budovy.

- Při vstupu do budovy školy žáci použijí dezinfekci rukou a dostanou každý den novou roušku, kterou jim poskytne škola.

- Testovací místnosti v lichém týdnu:

   třída 6. A v učebně 8. A,

   třída 6. B v učebně 9. A,

   třída 7. A v učebně 8. B,

   třída 7. B v učebně 9. B.

Testovací místnosti v sudém týdnu jsou naopak.

- Žáci pod vedením učitelů 1. hodiny provedou antigenní test a v případě negativity odchází do šatny, přezují se a jdou do své třídy. V případě pozitivity provedou test opakovaně. Pokud je opět pozitivní, odchází do izolace, která se nachází v kuchyňce v 1. poschodí, kdy čeká na rodiče. S nimi odchází domů a na PCR test.

V PŘÍPADĚ POZITIVITY ŽÁKA

   v pondělí - žák odchází s rodičem na PCR test a třída se učí bez omezení.

   ve čtvrtek - žák odchází s rodičem na PCR test, žáci odchází do karantény, do doby potvrzení nebo vyvrácení pozitivity daného žáka.

- Pokud není žák v pondělí nebo ve čtvrtek ve škole, testuje se v den, kdy nastupuje do školy a potom se testuje v daném režimu v pondělí a čtvrtek.

- Antigenní testy jsou žákům poskytovány Ministerstvem školství zdarma.

Upravené ROZVRHY HODIN prezenční a distanční výuky Vám pošle pan zástupce ředitelky školy.

Nezapomeňte dětem přihlásit obědy.

Přeji Vám pěkné dny strávené ve zdraví a klidu, Fialová.

 


Aktualizováno: 07.05.2021 08:24:29
Aktualizoval: Dubčák Radim