Hlavicka

MŠ - Technická školka

Projekt „Technická školka" souvisí s dlouhodobým programem „Popularizace vědy a techniky pro mládež".

Snahou TECHNICKÉ ŠKOLKY je vzbudit u dětí zájem o techniku, podpořit celkovou technickou a vědeckou gramotnost. Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnost.
Během praktické části, to je výroba modelu, se žáci naučí správnému zacházení s nástroji a pomůckami.

Pozvánka na vzdělávací

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg


Aktualizováno: 23.04.2019 22:48:30
Aktualizoval: Dubčák Radim