Hlavicka

MŠ - „Nová“ budova V Cihelně

Odloučená třída mateřské školy byla postavená po částech - v akci „Z" se nejprve vybudovaly toalety, poté přístavba šatny, která měla sloužit jako přístřešek v případě deště, když si na hřiště chodily děti hrát v době, kdy mateřská škola ještě přebývala ve „staré škole". Pak se přistavila herna s kuchyní a vznikla jedna třída mateřské školy. Letos o prázdninách byla dokončena rekonstrukce budovy zateplením severní strany a výměnou zbývajících původních oken, kterou provedla fa Smištík. Budova se vyloupla do krásy. „Třešinku na dortu"jí dodal p. Juračka, který dobrovolně sponzorsky zvelebil celou předzahrádku osázením okrasných dřevin a položil nový trávník. Jemu patří velký dík.
Z. Hloušková


Aktualizováno: 01.10.2016 23:53:50
Aktualizoval: Dubčák Radim