Hlavicka

MŠ - Návštěva Střelického zámečku

V úterý 12. listopadu jsme se s předškoláky vypravili na návštěvu do střelického zámečku, se kterým jsme navázali vzájemnou spolupráci již v předešlých letech. Už samotná cesta autobusem do stacionáře byla pro naše děti velkým zážitkem. Po příjezdu jsme byli uvítáni panem ředitelem Mgr. Leošem Němcem a paní Mgr. Zuzanou Roubalovou, která nám byla po celou dobu milou průvodkyní. Děti si poté prohlédly prostory celého zařízení. Všude se setkaly s vřelým přijetím klientů, pro které byla naše návštěva zpestřením. Největší zážitek na nás pak čekal v terapeutických dílničkách, kterými nás provedli samotní pánové a dámy vytvářející zde nádherná díla. Obdivovali jsme umění košíkářské, tkalcovské, pozorovali jsme výrobu domácí obuvi, prostírání, svíček, mýdel a navštívili jsme také keramickou dílnu. Po svačince jsme se vydali krásnou procházkou lesem zpět do školky.

Celá návštěva se nesla v duchu pohody, lásky a vzájemné tolerance. Z klientů i z dětí totiž sálala ryzí radost ze života. Díky této návštěvě a díky pohledu na malé i velké jsme si zase jednou mohli uvědomit, co je v životě opravdu důležité - lidskost v její nejčistší podobě. Společně s vedením Zámečku plánujeme další spolupráci, protože jsme přesvědčeni, že přinese prospěch oběma stranám.

Děkujeme všem klientům i zaměstnancům domova a stacionáře za všechno to, co jsme díky této návštěvě zažili a poznali.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg

Aktualizováno: 19.11.2019 21:51:55
Aktualizoval: Dubčák Radim