Hlavicka

MŠ - „Celé Česko čte dětem"…

... a nejinak je tomu i v naší střelické MŠ. Hlavní ideje projektu nás pedagogy oslovily natolik, že jsme se rozhodli zastřešit naše výchovně-vzdělávací působení v oblasti předčtenářské gramotnosti dětí právě touto kampaní.

Zdálo by se, že dnešním materiálně všestranně zabezpečeným dětem nic nechybí. Umějí ovládat veškeré technické vymoženosti, mají přehled o novinkách v oblasti lega i počítačových her... ale čeho se jim mnohdy nedostává, je čas strávený společně s rodiči. Čas, kdy si společně s tatínkem povídají o zážitcích ze školky, čas, kdy se zatajeným dechem naslouchají v postýlce maminčinu večernímu předčítání.

Naší společnou snahou by proto mělo být přivést rodiče k pravidelnému rituálu společného čtení s dítětem - stačí dvacet minut denně. Necelá půlhodinka, která dítěti přinese mnoho: rozvoj paměti, myšlení a představivosti, rozšíření slovní zásoby a jazykového citu, upevnění emocionálního zdraví a zejména pak utvoření pevného pouta mezi dospělým a dítětem.

Pozvali jsme tedy rodiče mezi naše školkáčky. Oslovili jsme je s požadavkem, aby si připravili krátké čtení z knihy, kterou měli v dětství nejraději, a přišli s ní děvčátka a chlapce seznámit.

Jsme zatím na začátku, ale již nyní nás příjemně naladil zájem rodičů o tento projekt; spousta z nich se rozhodla podpořit nás aktivní spoluprací.

Závěrem dovolte citovat jednu z tezí projektu Celé Česko čte dětem: „Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém a hezkém dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem k celému dalšímu životu."

Mgr. Alena Skovajsová

Aktualizováno: 20.09.2016 22:10:21
Aktualizoval: Dubčák Radim