Hlavicka

Informace o stravování a úhradě stravného

Ceny stravného MŠ:
Přesnídávka - 12,- Kč
Oběd - 22,-Kč / 23,-Kč pro dítě dosahující 7 let v daném šk. roce
Svačina - 10- Kč
Celkem: 44,-Kč / 45,- Kč

Platba stravného:
Stravné je nutno uhradit do 15. dne vždy dopředu na následující měsíc.
Bezhotovostně
- trvalý příkaz: MŠ -880,-Kč / 900,-Kč uhradit do 10. dne na následující měsíc
- složenkou, kterou obdržíte každý měsíc k 15. dni v měsíci
- zálohově převodem na účet školy 181702932 / 0300. Vždy uveďte variabilní symbol dítěte
Přeplatky se převádí do nového školního roku, nebo se na žádost vrací na konci školního roku.

Odhlašování / přihlašování stravy:

Provádí se předchozí den do 14,00 hodin na www.strava.cz, číslo na jídelnu Střelice-1824, uživatelské jméno - prijmeni.jmeno, heslo- dle data narození ve tvaru (DDMMRRRR).
Po svátcích a po víkendu do 7,00 hod. daného dne.
Na e-mail: jidelna@skolastrelice.cz. nebo jidelnastrelice@centrum.cz.
Na tel.: 547 239 261
Neodhlášenou stravu je možné si vyzvednout v 1.den nepřítomnosti dítěte v MŠ od 11:30 - 11:45 do vlastních nádob - ne do skla. Další dny je nutno dítě odhlásit.
Příprava odpolední svačinky v MŠ probíhá až po výdeji oběda. Z tohoto důvodu nebude vydána, pouze zabalené potraviny (jogurt, koláč). Nevyzvednutá strava je rozdělena mezi ostatní děti.
Zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ elektronicky stravu odhlásit.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy ve vyhlášce č. 463/2011 Sb.
Aktualizováno: 02.01.2022 22:36:10
Aktualizoval: Dubčák Radim