Hlavicka

Informace o stravování a úhradě stravného

Veškeré záležitosti týkající se stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny na tel. č. 547 239 261, jidelnastrelice@centrum.cz

Cena stravného pro děti 3-6 let: celodenní strava činí 35,- Kč (37,- Kč):oběd 18,- Kč, (děti 7-leté 20,- Kč), dopolední svačina 9,- Kč, odpolední svačina 8,- Kč.

Přesná částka je oznámena do 15. dne v měsíci. Stravné se platí složenkou nebo převodem na č. účtu: 181 702 932 / 0300 KS = 0558 VS = číslo přidělené od vedoucí stravování
Trvalý příkaz: 700,-Kč / 750,-Kč měsíčně.
Úplata za školní stravování je splatná do konce měsíce.

Odhlašování/přihlašování stravy je na www.strava.cz
Číslo jídelny - 1824 Uživatelské jméno - ve tvaru - prijmeni.jmeno (bez diakritiky a malá písmena) Heslo - dle data narození DDMMRRRR (01062001 - 1.6.2001)

Strávníci jsou automaticky přihlášeni na každý měsíc.
Stravné se odhlašuje do 14:00 hod. předcházejícího dne, vždy elektronicky!
Zvlášť lze odhlásit i odpolední svačinu.
Po svátcích a po neděli do 7:00 hod. ráno.
První den nepřítomnosti je možno oběd vyzvednout v kuchyni v 11:30 hod. v budově MŠ, kde se dítě stravuje.

Při nástupu do MŠ po nemoci či delší nepřítomnosti je nutno dítě znovu přihlásit den předem do 14:00 hod.

Úplata za školní stravování dítěte v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb.).


Aktualizováno: 29.08.2018 23:38:18
Aktualizoval: Dubčák Radim