Hlavicka

Informace o stravování a úhradě stravného

Cena stravného pro děti 3-6 let: celodenní strava činí 41,- Kč (42,- Kč): oběd 22,- Kč,(děti7-leté 23,-Kč), dopolední svačina 10,- Kč, odpolední svačina 9,- Kč.

Přesná částka je oznámena do 15. dne v měsíci. Stravné se platí složenkou nebo převodem na č. účtu: 181 702 932 / 0300
KS = 0558
VS = číslo přidělené od vedoucí stravování
Trvalý příkaz: 700,-Kč / 750,-Kč měsíčně.
Úplata za školní stravování je splatná do konce měsíce.

Odhlašování/přihlašování stravy pouze elektronicky na www.strava.cz
Číslo jídelny - 1824
Uživatelské jméno - ve tvaru - prijmeni.jmeno (bez diakritiky a malá písmena)
Heslo - dle data narození DDMMRRRR (01062001 - 1.6.2001)
Strávníci jsou automaticky přihlášeni na každý měsíc.
Stravné se odhlašuje do 14:00 hod. předcházejícího dne, vždy elektronicky!
Po svátcích a po neděli do 7:00 hod. ráno.

První den nepřítomnosti je možno oběd vyzvednout v kuchyni v 11:30 hod. v místě, kde se dítě stravuje.
Při nástupu do MŠ po nemoci či delší nepřítomnosti je nutno dítě znovu přihlásit den předem do 14:00 hod. elektronicky!

Veškeré záležitosti týkající se stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny na tel. č. 547 239 261, jidelnastrelice@centrum.cz


Aktualizováno: 01.09.2020 00:08:30
Aktualizoval: Dubčák Radim