Hlavicka

Informace o MŠ

Logo MŠ
 

Mateřská škola je součástí základní školy a jejím zázemím jsou dva areály s budovami MŠ a školními zahradami, vybavenými hracími prvky, pískovištěm, mlhovištěm a pítky k zajištění pitného režimu dětí během pobytu venku. V hlavní budově na ul. Školní jsou tři třídy stejné velikosti, které navštěvují děti věkově smíšené. V přízemí je umístěna
třída Motýlků, v 1. patře třída Sluníček a Kytiček. Každá třída má k sobě šatnu a umývárnu, má vlastní osobitý charakter vybavení a barevného ladění.
Areálu V Cihelně nově dominují dvě budovy MŠ, v každé je vybavena jedna třída s vlastním zázemím. Do třídy Koťátek jsou umísťovány mladší děti z důvodu prostorově a tím i kapacitně menšího počtu dětí. Třída Myšek se v nové budově otevře dětem 1. 9. 2020.

Provoz MŠ v obou areálech je zajištěn od 6:15 do 16:30 hod.
Naším cílem je:

• aby se děti v mateřské škole cítily příjemně, bezpečně a spokojeně
• aby školka byla místem, kde nacházejí kamarády a vznikají první přátelství
• aby se těšily, co budou dělat, o čem si budou vyprávět a na co si budou hrát
• aby prožily toto krásné období bezstarostně a byly připraveny na školní povinnosti

Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Zuzana Hloušková

• Rodiče mohou děti přivádět dle vlastní potřeby do 8:30 hod., děti s povinným předškolním vzděláváním do 8:15 hod.
• Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2020/21 je stanovena na 500,-Kč / měs., předškoláci jsou od úplaty osvobozeni, včetně dětí s odloženou školní docházkou.
• Celodenní stravné 41,-Kč (42,-Kč, platí dítě dosahující ve školním roce 7 let)Aktualizováno: 31.08.2020 21:33:57
Aktualizoval: Dubčák Radim