Hlavicka

Informace o MŠ

Logo MŠ


 

Mateřská škola je součástí základní školy a jejím zázemím jsou dva areály s budovou MŠ a školními zahradami, vybavenými hracími prvky, pískovištěm, mlhovištěm a pítkem k zajištění pitného režimu dětí během pobytu venku. V hlavní budově na ul. Školní jsou tři věkově smíšené třídy stejné velikosti. V přízemí je umístěna třída Motýlků, v 1. patře třída Sluníček a Kytiček. Každá třída má vlastní osobitý charakter vybavení a barevného ladění. Provoz je zde od 6:15 - 16:30 hod. Do třídy Panáčků v odloučeném areálu V Cihelně jsou umísťovány převážně mladší děti z důvodu kapacitně menšího počtu dětí ve třídě. Provoz je zajištěn od 6:30 do 16:00 hod.

Naším cílem je:

  • aby se děti v mateřské škole cítily příjemně, bezpečně a spokojeně
  • aby školka byla místem, kde nacházejí kamarády a vznikají první přátelství
  • aby se těšily, co budou dělat, o čem si budou vyprávět a na co si budou hrát
  • aby prožily toto krásné období bezstarostně a byly připraveny na školní povinnosti
Zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání: Zuzana Hloušková
  • Rodiče mohou děti přivádět dle vlastní potřeby do 8:30 hod., děti s povinným předškolním vzděláváním do 8:15 hod.
  • Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2019/20 je stanovena 500,-Kč / měs., předškoláci jsou od úplaty osvobozeni, včetně dětí s odloženou školní docházkou.
  • Celodenní stravné 35,-Kč (37,-Kč - platí dítě dosahující ve školním roce 7 let)

Aktualizováno: 29.08.2019 22:51:09
Aktualizoval: Dubčák Radim