Hlavicka

Informace k platbě školného

• Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 2019/2020 činí 500,- Kč měsíčně pro všechny děti s celodenní i polodenní docházkou, 300,- Kč měsíčně pro děti vzdělávající se ve zbývající době.
• Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, včetně dětí s odloženou školní docházkou.
• V červenci v omezeném provozu pro předem přihlášené děti = 300,- Kč, platí se zvlášť až po přihlášení, splatnost do 15. 6. 2020.

Důležité:
• Úplata se provádí ve dvou splátkách bezhotovostně, převodem na účet školy:
1. splátka: za 4 měsíce (září - prosinec) = 2.000,- Kč splatná nejpozději do konce října
2. splátka: za 6 měsíců (leden - červen) = 3.000,- Kč splatná nejpozději do konce března.
Účet školy: 181 702 772/0300
KS = 0558
VS = přidělené číslo dítěte
SS = 101

• při zadávání platby uvádějte do poznámek jméno dítěte, ne jméno platícíhoAktualizováno: 21.01.2020 22:47:58
Aktualizoval: Dubčák Radim