Hlavicka

Informace o úhradě školného

• Stanovená částka pro školní rok 2021/2022 činí 500,- Kč měsíčně pro všechny děti s celodenní i polodenní docházkou.
• Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, včetně dětí s odkladem povinné školní docházky.
• V červenci v omezeném provozu pro předem přihlášené děti = 300,- Kč, platí se zvlášť, splatnost do 17. 6. 2022.

Důležité:

• Úplata se provádí ve dvou splátkách:
1. splátka: za 4 měsíce (září - prosinec) = 2.000,- Kč splatná nejpozději do konce října
2. splátka: za 6 měsíců (leden - červen) = 3.000,- Kč splatná nejpozději do konce března

• bezhotovostně, převodem na účet školy: 181 702 772/0300
VS = přidělené číslo dítěte
KS = 0558
SS = 101

• při zadávání platby uvádějte do poznámek jméno dítěte, ne jméno platícího

 


Aktualizováno: 26.08.2021 23:05:07
Aktualizoval: Dubčák Radim