Hlavicka

Homo doctus in se semper divitas habet

V antickém světě byli učitelé často otroky. Byli to vzdělaní lidé z dobytých území, kteří pak své znalosti předávali bohatým Římanům. Po jistém Phaedrovi, který žil v prvním století, se kromě bajek, jimiž mládeži přibližoval, jak funguje svět, dochoval i citát uvedený v nadpisu. Hovoří o tom, že UČENÝ ČLOVĚK MÁ SVÉ BOHATSTVÍ VŽDY V SOBĚ.

Doba se změnila, civilizace pokročila, otroctví jsme zrušili, postavení učitele se o něco málo zlepšilo, ale pravda z doby antické zůstává platná i za dvě milénia. Bohatství má mnoho podob, ale bohatství učených lidí bývá nejtrvalejší.

Čtyři desítky prvňáčků se letos sešly před budovou naší školy, aby se v následujících devíti letech snažily zbohatnout co nejvíce. Dvě první třídy povedou letos paní učitelky Gabriela Brychtová a Hana Buryšková. Ku pomoci budou malým školákům i letošní deváťáci, kteří si svůj finálový ročník zpestří kamarádstvím s těmi nejmenšími a zavzpomínají tak na svá mladá léta.

Krátkého uvítacího shromáždění se zúčastnili i představitelé obce, kteří tak byli přítomni i otevření nové části naší školy - výtvarné dílny, kterou budou využívat především děti v odpolední družině.

V letošním roce bude navštěvovat Základní školu Střelice téměř 350 dětí. Naší snahou je, aby všichni každým rokem o něco zbohatli. V pohádkách to bývá jednoduché. Každý den sáhnete do měšce a vytáhnete dukát. Ve škole je to o něco složitější, ale pokud si žáci budou každý den odnášet jeden drahokam vědomostí, pak to s tím naším světem ještě nemůže být tak zlé.

Přejeme všem školou povinným hodně snahy, trpělivosti, vůle, pracovitosti i kousek potřebného štěstí v letošním školním roce.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg

Učitelé ZŠ Střelice


Aktualizováno: 01.09.2016 23:49:10
Aktualizoval: Dubčák Radim