Zprávy ze školního parlamentu

Úvod    Obsah    Ze života školy    Kultura a sport    Věda a technika    Zábava    Lit. koutek    Rozhovor    Redakce

Jednu naši parlamentní schůzi navštívila paní zástupkyně Helena Fialová, které jsme položili tyto otázky:

Jak to bude se žolíky?

nápad je to dobrý

sama to schvaluje

chápe výkyvy ve známkách žáků

pokud budou žolíci schváleni, budou dáni do školního řádu

předloží návrh na pedagogické radě

Budou tácy v jídelně?

dobrý podnět

předloží návrh na pedagogické radě

je tu ale problém s financováním, protože se modernizovala školní kuchyně a naše škola má finance v havarijním stavu

Jak vypadá spolupráce se zahraničím?

vypadá to, že letos pojede 40 lidí ze Střelic do Itálie, do Assaga

pojede 10 lidí za ZUŠ, 10 lidí za ZŠ, 10 lidí z řad hasičů a 10 lidí jako tlumočníci a představitelé Střelic

cesta se v rámci výměnného pobytu uskuteční kolem 15.6.2006, nebo poslední týden v červnu

Proč jsou na obědech povinné polévky?

nikde v zákonech není napsané, že byste si museli brát polévky

člověk, který chce být zdravý, by se měl nejprve najíst teplé polévky (je to zdravotně nezávadné a podporuje to organismus)

pan ředitel vás posílá na polévku v dobré vůli, protože ví, že polévka prospívá vašemu organismu

Bude tady ve školní jídelně výběr ze dvou jídel?

je možno zavést, ale žáci by se museli odhlásit z obědu den předem a ne až ten den ráno

zeptá se na pedagogické radě

Budeme se moct zamykat na záchodech?

dříve tomu tak bylo, ale bohužel vaši předchůdci nemohli odolat a zničili to

jinak by to neměl být problém

Na dolních dívčích záchodech nejsou zrcadla, nemohly by se tam dát?

to by neměl být problém

A co sporty, stolní tenis a florbal, bylo by možné je zavést jako kroužek?

 musí se najít osoba, která by tyto sporty učila

také by se muselo najít místo v programu školní tělocvičny

 

AKTUÁLNĚ(JI):

- žolíci fungují od dubna, jejich použití se musí hlásit předem

- tácy jsou otázkou financí a “kapacity” výdejních okének

- termín výměnného pobytu se přesunul na září