Z kronik našich Deváťáků

Úvod    Obsah    Ze života školy    Kultura a sport    Věda a technika    Zábava    Lit. koutek    Rozhovor    Redakce

LEDEN 2006

9.A 

Leden byl náročný měsíc. S panem ředitelem jsme zapojovali žárovku, u které jsme použili čokoládu. To není pamlsek, ale taková věcička na spojování dvou a více drátů. Jelikož to nikomu nešlo, tak byl pan ředitel nazlobený a říkal nám, že dřív děti neseděly u počítačů, ale hrály si s elektřinou a zapojovaly čokoládu. --- Jinak má pan ředitel v hodinách stále dost času na to, aby nám popsal chov kuřat v krabici pod žárovkou. --- Žáci naší třídy i přes napomínání pan učitele Kučery nepřestávají klepat na dveře jeho kabinetu. --- Přibyla nám nová spolužačka Bára a už u nás asi zůstane, i když v naší třídě nikdo nový moc dlouho nepobyl. ---  Chystali jsme sokolovnu na ples. Potíže jsme měli se zavěšením velké pyramidy, ale díky ředitelovým skautským dovednostem se to povedlo.  Pyramida byla ovšem nakonec z estetických důvodů odstraněna. --- Při nácviku polonézy jsme si užili „srandu“ a ani nám nevadilo být ve škole přesčas. Všichni měli velkou trému, ale dopadlo to dobře. Za odměnu jsme vyfasovali limonádu a oplatky. ---  Překvapil nás kuřácký zákon, a tak kuřáci chodí za obchodňák místo na zastávku, neboť tam je to prý hlídané. --- V tělocviku jsme hráli turnaj ve florbalu a samozřejmě jsme vyhráli. --- Paní uč. Hradečná psala všem žákům hodnocení. Musela se velmi přemáhat a snažit se hodnotit hlavně kladné vlastnosti žáků. --- Vzhledem k tomu, že nikdo z naší třídy nepropadl a ples se vydařil, myslíme si, že můžeme označit měsíc leden za úspěšný.

9.B

Na začátku ledna psali žáci devátých tříd srovnávací testy. Ještě nám je nikdo neukázal, z čehož usuzujeme, že jsme toho nebyli hodni. --- Někteří žáci se násilím museli zúčastnit chemické olympiády a následně za velké pomoci pí uč. Hradečné postoupili do okresního kola. Nikomu se tam ale nechce.  --- Podávali jsme také přihlášky na střední školy pod vedením rázné pí uč. Brimové. Hodně žáků i po důkladném vysvětlení vyplnilo přihlášku se spoustou chyb. ---  Školní vypínače po úspěšné misi žáků devátých tříd byly zničeny. Ničitelé byli ovšem dopadeni. Důsledkem byla ředitelská důtka a náhrada škody. --- Žáci devátých tříd mají za sebou úspěšnou polonézu a také možná první negativní zkušenosti s alkoholem. --- Pololetní vysvědčení máme také za sebou. Jako odměnu za přežití obdrželi deváťáci výstupní hodnocení. Ti, kterým se to nelíbilo, spřádali ďábelské plány, jak své hodnocení změnit. --- Učitelé udělali za pololetím tlustou čáru. Jen aby jim také někdo neudělal tlustou čáru, ale křídou na židličku! --- Právě skončil sběr papíru. Popravdě mnozí ani nevědí, že někdy začal. --- Pod tíhou mokrého sněhu hrozí nebezpečí pádu střechy školní budovy. Doufejme, že uvnitř budou jen učitelé. --- Školní parlament stále jedná o problémech školy, ale je třeba též jednat! --- Hrál se florbalový turnaj. Nehrálo se na skóre, ale na výhry. Proto vyhrála 9.A --- Už brzy si žáci devátých tříd vyzkouší atmosféru přijímacích zkoušek. Bůh s nimi.  --- Prázdniny skončily a logicky tedy začala škola. Kéž by té logiky bylo ze strany ministryně školství paní Buzkové více.

 

ÚNOR A BŘEZEN

9.A

Únor byl zajímavý měsíc. Pořádala se valentýnská diskotéka. Někteří se dokonce i pobavili. Za ovací všech přítomných byl pan uč. Beneš donucen vyzvat paní uč. Benešovou k tanci a všem předvedl, jak se to dělá.--- Nastalo období turnajů. Hoši se zúčastnili dvou. Košíková dopadla tradičně – jedno vítězství a jedna prohra. Výsledky florbalu nebudeme moc rozebírat, ale musíme říct, že jsme prohráli tři ze tří zápasů. --- Zde je podrobná reportáž z basketbalu: Hned v prvním zápase jsme ukázali, co jsme se za měsíc tréninku naučili. Prohráli jsme pouze 20:10. Naše taktika zněla: Když si nevíte rady, hoďte míč Slavíkovi. Ve druhém zápase jsme po heroickém výkonu zvítězili a umístili jsme se na skvělém 2. místě. Nejlepším hráčem byl podle pana uč. Kučery Dan Arnošt, který nás ze střídačky psychicky podporoval.--- Vydali jsme se na exkurzi do střelické čističky. Viděli jsme tam doslova ho…. . Ti méně vzdělaní si mysleli, že jsou to prachobyčejné tuhé exkrementy metabolického procesu. Nejlépe to popíšeme slovy pana učitele Beneše: „Fuj, to je rygóól!“ --- Žáci už nechodí kouřit na zastávku ani za obchod, ale za Adamův dům.

 

9.B

Po dlouhých měsících skončila zima, sníh roztál a hladiny řek opět stouply.--- Odevzdali jsme přihlášky na střední školy.--- Naše škola vyslala 14 statečných na florbalový turnaj do Rosic, kde obsadili skvělé 7. místo. Nutno dodat, že týmů bylo také 7.--- Pan ředitel zkratoval školní regulátor napětí a pak se diví, že mu nejde proud do cívky.--- Představení rytířů skončilo velkým aplausem a mexickými vlnami v místní tělocvičně poté, co jeden z rytířů odhodil svou čepici a trefil se do koše za tři body. --- Psala se velká hromada olympiád. Menšina psala dobrovolně, ostatní byli nuceni pod trestem smrti k nadlidským výkonům. --- Vandalismus na naší škole nezná meze. Pachatelé si dali práci s počítači v dolní učebně. Pan ředitel usoudil, že viníky jsou někteří žáci z 9. tříd.--- Pátek 24.3. jsme měli zpříjemněný návštěvou čistírny odpadních vod. Cítili jsme odporný smrad, někteří žáci utrpěli omrzliny 1. stupně a jiní mají tik v rukou ze zapisování poznámek.--- Dozvěděli jsme se, že výsledky SCIO testů se nedovíme, protože výsledky přišly dvakrát špatně, a proto se této firmě už nevěří.