Školní revue

2/2006

Úvod    Obsah    Ze života školy    Kultura a sport    Věda    Zábava    Lit. koutek    Rozhovor    Redakce

K časopisu 

Jak jste již zajisté zjistili, časopis má už svůj právoplatný název Školní revue (čti reví). A jakto, že vyhrál právě tento? Takto. Hlasů bylo málo a navíc došlo k volebnímu podvodu – po důkladném rozboru písma a použitých psacích potřeb se zjistilo, že jeden volič hlasoval několikrát pro jeden název. A tak zbylo nakonec rozhodnutí na redakční radě a ta po bouřlivé debatě a hlasování nakonec vybrala jméno Školní revue. U Vás moc velký ohlas nemělo, ale může to být i tím, že někteří z Vás, zvláště ti mladší, neví, co vlastně revue znamená. Znají tak akorát pojem lední revue.

Slovo REVUE označuje, kromě jiného, také obrázkový časopis, vycházející v delších časových odstupech, zabývající se otázkami kulturními, vědeckými apod.

Víme, že se najdou tací, kteří by měli určitě lepší nápad, ale kde byli, když se rozhodovalo?

P.S. Revue se může, ale také nemusí skloňovat.  

Soutěž o logo časopisu

    Chtěli bychom vytvořit pěknou titulní stránku, a proto vyhlašujeme soutěž o nejlepší logo našeho časopisu. Mělo by souviset s jeho charakterem, nebo se Střelicemi, případně s obojím.

    Další změna se týká nové internetové adresy - nese název časopisu:

skolnirevue@centrum.cz

OSKAR ÁMOS

Jak víte, rozbíhá se soutěž o Oskara Ámose. Pomalu, ale doneslo se nám, že více filmařů chystá svůj projekt. Nejspíš půjde o náročné scénáře, když se na nich pracuje tak dlouho. Nezapomeňte na dodržení podmínek, pro jistotu si je zopakujme:

  1. Film musí být předán na CD a nesmí obsahovat viry.

  2.  Maximální délka filmu nesmí přesáhnout 7 minut.

  3.  Maximální věk herců, scénáristů a kameramanů nesmí přesáhnout 15 let (výjimku tvoří pouze současní žáci naší školy a náhodní kolemjdoucí).

  4. Ve filmu nesmí zaznít vulgární slova a nesmí se objevit nic, co je nevhodné pro mládež, nebo je z nějakých jiných důvodů (např. rasistických) pro nás neuveřejnitelné.

  5. V případě nedodržení podmínek bude film diskvalifikován.

 

Téma dalšího čísla

  Čekáme i do dalšího čísla Vaše ohlasy, názory, nápady i příspěvky, zejména bychom uvítali články na téma zvířecí mazlíčci – vyprávění, rady, odborné textíky (ovšem nikoli jen stažené z internetu nebo doslova opsané). A také můžete využít možnosti podat si v našem časopise inzerát třeba právě na koupi, prodej, výměnu či prostě jen dar nějakého zvířátka. Na četné žádosti připravujeme i rubriku hádanek, křížovek a kvízů.

Soutěž o nejlepší školní časopis v ČR

 

Jedno z následujících čísel hodláme poslat do celostátní soutěže školních časopisů. Podmínkou je, že výtisk musí obsahovat alespoň jeden článek na téma „Plynárenství v České republice (prvopočátky, současnost, budoucnost)“, zkrátka něco o zemním plynu.

Žádáme Vás tímto o spolupráci. Třeba některá hlavinka stvoří zajímavý článek, který pomůže našemu časopisu k úspěchu. Může to být vyprávění, fejeton, úvaha, esej nebo zajímavosti na dané téma. 20 časopisů odmění sponzor soutěže částkou 10 000 Kč. Už máme představu, co by se s ní dalo podniknout…

  Třída 8.B