živelné pohromy

Úvod   Obsah    Kultura    Věda    Ze života školy   Zábava     Rozhovor     Lit. koutek    Redakce

Pokračujeme v našem seriálu o živelných pohromách s tím, že jsme nyní upřeli pozornost na dvě z nich – tsunami a hurikány. První šokovala svět svými ničivými následky na začátku letošního roku, druhá na jeho konci. Když ještě vzpomeneme na silné zemětřesení v Pákistáně, přejeme si, aby už to letos naší matičce Zemi stačilo. Ovšem doufat, že jednou živelné pohromy přestanou, by bylo bláhové, provázejí totiž naši planetu od počátku její existence.

Odborníci soudí, že díky necitlivému chování lidí k přírodě jich bude spíše přibývat, budou nabývat jiného charakteru a vyskytovat se jinde, než bychom je dosud čekali, mají na mysli například důsledky tání ledovců, ubývání amazonských pralesů a podobně. Nezbývá než věřit, že se lidstvo umoudří a také že mu bude dařit co nejvíce mírnit tvrdé dopady přírodních katastrof.

TSUNAMI V ASII

  Jedna z největších živelných pohrom v historii se odehrála 26. prosince 2004 v jihovýchodní Asi. Mohutná vlna mořské vody se zvedla po jinak neškodném podmořském zemětřesení, spláchla asijské pobřeží a řadu ostrovů v Indickém oceáně, v mírnější formě dorazila až ke břehům Afriky. Vyžádala si téměř 300 tisíc lidských životů a další tisíce lidí jsou stále nezvěstné.

Do postižených míst proudí dodnes pomoc z celého světa. I Česká republika pomáhá, a to třeba dodávkami potravin, technických zařízení i školních potřeb. A vozí je do provincie Aceh, která byla vlnou tsunami na konci loňského roku zasažena nejhůře.

      

HURIKÁNY

  Hurikán nebo tajfun jsou silné tropické bouře s větry, které dosahují rychlosti vyšší než 119km/h. Ke vzniku hurikánu je třeba, aby voda oceánu měla teplotu vyšší než 26°C. Hurikány tedy vznikají v tropických oblastech koncem léta.

Klidný střed otáčejícího se hurikánu se nazývá oko uragánu. Hurikán bývá široký 16-48km a je obklopen větry vanoucími rychlostí až 300km/h.

V 19.století byly hurikány pojmenovávány podle světce, který v den vzniku hurikánu slavil svůj svátek. Dnes se k pojmenování používá každoročně řada 21 jmen v abecedním pořadí. Od roku 1971 se střídají pravidelně mužská a ženská jména, která nezačínají písmeny Q,U,X,Y,Z. Používaná jména musí být krátká, snadno vyslovitelná a dobře zapamatovatelná.

Pokud byl některý hurikán velmi ničivý, jeho jméno se na 10 let vyřazuje ze seznamu.Takových jmen se vyskytlo už téměř 40.

HURIKÁN V NEW ORLEANS

  Katrina je jméno hurikánu, který na konci srpna 2005 způsobil obrovské škody na jihu Spojených států. Rychlost větru dosahovala na moři až 280km/h, na pevnině kolem 250. Došlo k protržení ochranných hrází u města New Orleans a město bylo zcela zaplaveno vodou z oceánu a blízkého jezera Pontchartrain. Odhadovaný počet obětí se pohybuje kolem 1300, ale skutečné číslo bude pravděpodobně ještě vyšší.

                                                                                                                                        

   Foto

    HURIKÁN WILMA

15.10.2005 - Hurikán Wilma se začal formovat v Mexickém zálivu mezi Jamajkou a Hondurasem.

18.10.2005 - Stává se čistokrevným hurikánem prvního stupně Saffir-Simpsonovy stupnice.

19.10.2005 - Dosahuje největší síly při své pouti (5. stupně - přes 277 km/h).

20.10.2005 - Zeslabuje na 4. stupeň.

21.10.2005 - Oko hurikánu zasahuje východní část Mexika, kde páchá nemalé škody.

22.10.2005 - Na pevnině ztrácí sílu nejprve na 3. stupeň a pevninu opouští jako hurikán 2.stupně.

23.10.2005 - Na volném moři nabírá opět sílu na 3.stupeň a naštěstí se rychlost pohybu zmenšuje.

24.10.2005 - Zasahuje Floridu. Poté, co opustí Floridu, zesiluje na 3. stupeň. Naštěstí již není v cestě žádná pevnina. Pohlcuje hurikán Alfa.

25.10.2005 - Hurikán Wilma se rozpadá.