Hlavicka

EU peníze školám

Informace o projektu

Základní škola Střelice je zapojena do projektu EU peníze školám.

Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. Více základních informací lze získat na: EU peníze školám

Název našeho projektu zní Inovace ve vzdělávání ZŠ Střelice a je v něm využita šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Škola zapojením do projektu dosáhne zejména zlepšení podmínek pro výuku v oblasti výpočetní a prezenční techniky (podorobněji bylo popsáno v článku Vybavení školy výpočetní a digitální technikou).

V rámci projektu, který běží v období 1.2.2011 - 31.7.2013, budou pedagogy vytvořeny učební materiály (DUMy - digitální učební materiály) v těchto vzdělávacích oblastech: 1. stupeň, anglický jazyk, český jazyk, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, informatika, matematika, přírodopis, výtvarná výchova, zeměpis.

Tvorba DUM

V rámci projektu EU peníze školám byl nainstalován online výukový systém Moodle. V tuto chvíli je to prostor, na kterém učitelé zveřejňují své digitální učební materiály a zpřístupňují je tak pedagogům z jiných škol. V budoucnu se počítá s tím, že tento server bude využíván k tvorbě online výukových kurzů, vyvěšování studijních materiálů a komunikaci s rodiči.

DUMy lze stáhnout z adresy http://zsms.streliceubrna.cz/moodle/ , kde je poté potřeba se přihlásit pod účtem host.


Aktualizováno: 19.04.2015 00:34:05
Aktualizoval: Dubčák Radim