Hlavicka

Co potřebují vědět rodiče

Všechno oblečení a obuv, prosím, podepište nebo označte značkou dítěte!!

Pro připomínky, návrhy, náměty i pohovory týkající se dětí využívejte konzultační hodiny s třídními učitelkami, které bývají vypsané na nástěnce v šatně dětí.
Pro dotazy, připomínky či návrhy týkající se chodu mateřské školy neváhejte použít kontakt na zástupkyni řed. pro předškolní vzdělávání:
e-mail MŠ: ms.strelice@volny.cz, ms.hlouskova@skolastrelice.cz
nebo tel. 608 167 265 (neslouží k omlouvání dětí).

Omlouvání dětí
Nepřítomnost lze oznámit telefonicky do jednotlivých tříd (včetně záznamníku) nebo zapsat do kalendáře v šatně dětí.

Telefonní čísla pro omlouvání dětí do jednotlivých tříd:
Motýlci: 547 239 863
Sluníčka: 547 239 864
Kytičky: 547 239 865
Panáčci: 727 962 070

Při nástupu do MŠ po nemoci či delší nepřítomnosti je nutno dítě znovu nahlásit.
Dodržujte, prosím, příchod do MŠ do 8:30 hod. Pozdější zvonění narušuje průběh činností v každé třídě.
Na kulturní akce se vybírá hotově 500,- Kč na pololetí na 1. třídní schůzce v září pouze od nově nastupujících dětí.

Vyplněné ZMOCNĚNÍ k vyzvedávání dětí z MŠ je nutné mít připraveno hned na první den příchodu dítěte, pokud nevyzvedávají dítě zákonní zástupci. Lze stáhnout z webu.Aktualizováno: 29.08.2019 22:56:11
Aktualizoval: Dubčák Radim