Hlavicka

Co potřebují vědět rodiče

Všechno oblečení a obuv, prosím, podepište nebo označte značkou dítěte!!

Vyplněné POVĚŘENÍ k vyzvedávání dětí z MŠ je nutné mít připraveno hned na první den příchodu dítěte, pokud nevyzvedávají dítě zákonní zástupci.

Omlouvání dětí
Nepřítomnost lze oznámit telefonicky do jednotlivých tříd (včetně záznamníku)nebo zapsat do kalendáře v šatně dětí.
Telefonní čísla pro omlouvání dětí do jednotlivých tříd:
Motýlci: 547 239 863, ms.motylci@skolastrelice.cz
Sluníčka: 547 239 864, ms.slunicka@skolastrelice.cz
Kytičky: 547 239 865, ms.kyticky@skolastrelice.cz
Koťátka: 727 962 070, ms.kotatka@skolastrelice.cz
Myšky: 725 419 015, ms.mysky@skolastrelice.cz

Při nástupu do MŠ po nemoci či delší nepřítomnosti je nutno dítě znovu nahlásit.
Dodržujte, prosím, příchod do MŠ do 8:30 hod.
Na kulturní akce se vybírá hotově 500,- Kč /na pololetí na 1. třídní schůzce v září.

Pro dotazy, připomínky či návrhy týkající se chodu mateřské školy použijte kontakt na zástupkyni řed. pro předškolní vzdělávání:
e-mail MŠ: ms.hlouskova@skolastrelice.cz
nebo tel.: 608 167 265 (neslouží k omlouvání dětí).Aktualizováno: 01.09.2020 00:14:08
Aktualizoval: Dubčák Radim