Hlavicka

Činnosti metodika prevence

Obsah práce školního metodika prevence

Školní metodik prevence vykonává činnost metodickou a koordinační, informační a poradenskou.

Metodická a koordinační činnost

Metodik se podílí na vytváření Preventivního programu školy a na kontrole jeho realizace. Program je zaměřen na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, násilí, vandalismu, rasismu, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.
Metodik koordinuje spolupráci s orgány státní správy a s odbornými pracovišti. Také spolupracuje s ostatními učiteli a společně realizují akce zaměřené na prevenci rizikového chování.

Informační činnost

Metodik předává odborné informace, nabídky programů a projektů ostatním učitelům a prezentuje výsledky preventivní práce školy.

Poradenská činnost

Metodik spolupracuje s třídními učiteli při vyhledávání žáků s projevy rizikového chování a poskytuje poradenskou službu těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.

Mgr. Blanka Dalecká
Konzultační hodiny: úterý 7.30 - 7.55 hod, pátek 7.30 - 7.55.
Kontakt: blanka.dalecka@skolastrelice.czAktualizováno: 15.03.2022 21:32:25
Aktualizoval: Dubčák Radim