Hlavicka

Činnost speciálního pedagoga

S čím je možné obracet se na speciální pedagožku?

Standardní činnosti výchovného poradce jsou dány Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v příloze č. 3, z níž vyjímáme:


Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 • intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu
 • dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření pro žáky se SVP
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • individuální konzultace pro rodiče a pedagogické pracovníky
 • konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení

Metodické, koordinační a vdělávací činnosti:

 • příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům
 • kooperace se školskými poradenskými zařízeními

Diagnostika a depistáž:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytýčení hlavních problémů žáka, nastavení podpůrných opatření
 • vedení dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Domluva konzultace emailem.


Aktualizováno: 05.12.2018 11:04:15
Aktualizoval: Dubčák Radim