Hlavicka

Aktivity a kroužky v MŠ

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KROUŽKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ve šk. roce 2018/2019

Zájmová činnost dětí v odpoledních kroužcích nenahrazuje hlavní vzdělávací a výchovnou činnost MŠ, pouze doplňuje pestrou nabídku předškolního vzdělávání a je hrazeno zvlášť. Je zcela na rozhodnutí rodičů, zda dítě do kroužku přihlásí či nikoli.

PONDĚLÍ
- Keramický krouže
k - 15:30 - 16:30 hod, vede p. Irena Flodrová

ÚTERÝ
- Angličtina - 15:00 - 16:20, vyučuje p. Kalužíková
- „Flétničky s myškou Pískalkou
" - určeno předškolákům, každé úterý 15:35 - 16:20, p. uč. Alžběta Mlčkovská, Bc.

STŘEDA
- Malý zálesák a přírodovědec - 15:35 - 16:20, spol. Rytmik
- Angličtina - 15:00 - 16:20, vyučuje p. Kalužíková

ČTVRTEK
- Taneční kroužek -15:35 -16:20 hod, lektorka Romana Vítková, taneční škola Aura

Prosím dodržujte přesný čas vyzvedávání dětí z kroužku. Zazvoňte najednou v 16:20 do třídy Kytiček hod., kde kroužek probíhá, aby nebyla narušena výuka v kroužku a činnosti v ostatních třídách.Aktualizováno: 16.10.2018 23:09:44
Aktualizoval: Dubčák Radim