Hlavicka

Nástěnka ZŠ

28.02.2021 - Vážení zákonní zástupci! Dle vládních nařízení bude výuka od 1. 3. - 19. 3. 2021 probíhat ve všech ročnících ZŠ pouze distančním způsobem. Školní družina a školní jídelna budou mimo provoz. Žáci 1. a 2. ročníku si vyzvednou potřebné věci pro výuku dle instrukcí svých třídních učitelek. Přeji krásné jarní dny v kruhu rodiny, ředitelka školy.

Nástěnka MŠ

27.02.2021 - Vláda ČR na svém jednání dne 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o změnách v provozu mateřských škol a zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole od 1. 3. 2021. • Mateřská škole bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je ve školním roce 2020/21 předškolní vzdělávání povinné. • Stravné dětí je odhlášeno po celou dobu uzavření školy. • Ošetřovné: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Přeji všem pevné zdraví, pevné nervy a spoustu společných zážitků. Z. Hloušková

Jídelníček