Hlavicka

Nástěnka ZŠ

24.03.2020 - ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - OZNÁMENÍ Z PPP BRNO HYBEŠOVA: V souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními bychom Vás rádi požádali o trpělivost s dodáním podkladů pro realizaci odkladu školní docházky vzhledem k tomu, že aktuálně byla pozastavena veškerá přímá (osobní) práce s klienty. Jakmilepominou mimořádná opatření Vlády ČR, pokusíme se co nejdříve zrealizovat tato vyšetření a rodičům dodat podklady k žádosti o odklad školní docházky.

Jídelníček